עבודה בגובה – תקנות ואמצעי בטיחות

בחודש נובמבר 2008 נכנסה באופן רשמי "התקנה לבטיחות בעבודה בגובה – התשנ"ז". תקנה זו מעוגנת בחוק ומגדירה בצורה מפורשת כיצד יש לבצע עבודה בגובה מכל סוג שהוא באופן בטיחותי ונכון הכולל בתוכו את הציוד והמכשור הייעודי והנדרש.כמובן תקנות אלו מגדירותבאילו נסיבות לא ניתן לבצע עבודה בגובה. תקנות אלו חלים על כלל המעסיקים והעובדים בישראל.